Logo

Generativ AI - Er fantasi viktigere enn kunnskap?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 19 Mars 2023

Diskuter det som er skrevet her i facebookgruppen Robotskolen

“Hvis det eneste verktøyet du har er en hammer, begynner alt å ligne en spiker.”

Hva om det nye verktøyet ditt er generativ kunstig intelligens? Blir du da mer kreativ enn andre som ikke har dette eller lignende verktøy?

Hva er Generativ AI?

Hva er ChatGPT eller mer generelt generativ AI som alle snakker om for tiden? Jeg trenger ikke finne opp hjulet på nytt. Denne videoen oppsummerer det på en god måte.

Realitets apati?

Vurder selv, mulighetene, fordelene og ulempene i denne videoen.

Muligheter og fremtiden fra grunnelggeren av OpenAI Greg Brockman

Det er bedre å få en historie fra grunnleggeren selv.


Generativ AI for begynnere

Om videoene ovenfor var mer forvirrende enn informative, kan du begynne her

ChatGPT-4

Det begynte med ChatGPT-3 i november 2022, men ChatGPT-4 er her allerede og ChatGPT-5 sise å være like rundt hjørnet. Gå til Youtube og søk på:

ChatGPT-4 OR ChatGPT-5

og du har mer enn nok stoff.

Digital transformasjon og den fremtidige arbeidsplassen.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 2021

“Most people overestimate what they can achieve in a year and underestimate what they can achieve in ten years.”

Gate's law.

Koronapandemien har ikke bare hatt implikasjoner for det globale helsevesenet og økonomien, men også for den teknologiske utviklingen. Digital transformasjon var et begrep og kjent moteord før korona pandemien. Pandemineh har aksellerert den digialt transformasjonen på mange områder, ikke minst hvordan og hvorfra vi arbeider. Den digitale arbeidsplassen er et faktum og nært knyttet til det den hybride arbeidsplass, det vil si en arbeidsplass der man noen dager (eller timer) i uken jobber på kontoret og noen ganger hjemmenfra. Noen vil endog kunne arbeide hvor som helst i landet for ikke å si hvor som helst i verden.

Det kan gi en velferdsgevinst om man flytter til et sted med billigere boliger, lavere priser og bedre velferdstilbud enn en storby. Fjernarbeide kan slik sett være deflatorisk i den betydning at det demper visse priser.

Psykolog mener hjemmekontor er en velferdsreform. Lytt til diskusjonen i NrK dagsnytt 18, 18 februar 2022.

Litteratur

Artikler