Logo

Digital transformasjon og den fremtidige arbeidsplassen.

“Most people overestimate what they can achieve in a year and underestimate what they can achieve in ten years.”

Gate's law.

Koronapandemien har ikke bare hatt implikasjoner for det globale helsevesenet og økonomien, men også for den teknologiske utviklingen. Digital transformasjon var et begrep og kjent moteord før korona pandemien. Pandemineh har aksellerert den digialt transformasjonen på mange områder, ikke minst hvordan og hvorfra vi arbeider. Den digitale arbeidsplassen er et faktum og nært knyttet til det den hybride arbeidsplass, det vil si en arbeidsplass der man noen dager (eller timer) i uken jobber på kontoret og noen ganger hjemmenfra. Noen vil endog kunne arbeide hvor som helst i landet for ikke å si hvor som helst i verden.

Det kan gi en velferdsgevinst om man flytter til et sted med billigere boliger, lavere priser og bedre velferdstilbud enn en storby. Fjernarbeide kan slik sett være deflatorisk i den betydning at det demper visse priser.

Psykolog mener hjemmekontor er en velferdsreform. Lytt til diskusjonen i NrK dagsnytt 18, 18 februar 2022.

Litteratur

Artikler